Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2021 : 1.709
 • Đỗ Thị Thuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV công đoàn
  • Điện thoại:
   0348885203
  • Email:
   dothithuyen29@gmail.com
 • Võ Văn Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0976092929
  • Email:
   vovantoilp@gmail.com
 • Trần Mỹ Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0828245141
  • Email:
   mynhienthcslongduc@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01699515202
  • Email:
   vanthethcslongduc.lp@gmail.com
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới